80% af alle taxiture over Øresundsbroen køres af svenske taxier!

Efterhånden er der flere og flere kollegaer i det Storkøbenhavnske taximiljø, som er ved at få øjnene op for den totalt urimelige forskelsbehandling der gøres mellem danske og svenske taxier i Københavns Lufthavn i Kastrup. Svenske taxier må holde i Københavns Lufthavn i Kastrup og vente på kunder hjem til Sverige, mens DANSKE kollegaer fra eksempelvis Køge, Roskilde, Hillerød og Helsingør pænt må vende snuden hjemad til eget hyrevognsdistrikt  efter afsætning af sine kunder.

Den korte forhistorie er, at efter Øresundsbroens åbning, blev det besluttet, at svenske taxier skulle have lov at samle SVENSKE kunder op i Københavns Lufthavn i Kastrup og køre dem hjem til Sverige, danske taxier fik lov at samle DANSKE kunder op i den Sydsvenske lufthavn i Sturup, ca. 15 km. Øst for Malmø. Samtidigt oprettede man et fælles selskab til opkrævning af broafgiften for alle de berørte taxiselskaber i Øresundsregionen. Det hedder Svedan og består af 2250 tilsluttede danske taxier og omkring 300 svenske taxier.

Virkeligheden er blevet, at omkring 80% af al taxikørsel fra Københavns Lufthavn i Kastrup til Sverige bliver kørt af de svenske taxier. Sagt på en anden måde: 80% af de lukrative ture over broen bliver kørt af 10% af de tilsluttede vogne i "samarbejdet". Sådan "samarbejder" vi over Øresudnsbroen....!

Det Storkøbenhavnske taxisystem har i mange år fungeret således, at vogne "udefra" (Køge, Roskilde, Hillerød og Helsingør m.m.) ikke må samle kunder op på gaden eller bruge vores holdepladser i københavnsområdet. Vi herinde fra må så naturligvis heller ikke bruge deres holdepladser eller tage deres gadeture ude i deres områder. Dette skyldes 2 ting: For det første kan vi ikke rent geografisk finde rundt i hinandens områder. For det andet ville det betyde, at alle vognene udefra, når de får en tur ind til byen,  ville blive inde i København fredag og lørdag aften og nat, hvor der naturligvis er meget mere travlt inde i Københavns Centrum. Det ville betyde, at deres egne lokalområder ude på Sjælland ville blive mere eller mindre tømt for vogne på disse aftener.

I masser af år har der kørt tyske taxier i Schleswig Holstein på den tyske side af den dansk/tyske grænse og danske taxier på den danske side af grænsen. Her har man aldrig fået den tåbelige idé, at lave holdepladser i hinandens respektive lande. Man kører tom hjem igen til sit hjemland hvis man får en tur over grænsen med en kunde og det har ALDRIG været et problem.

I den nye fine Øresundsregion er det altså en anden sag. I Danmark ligger den store lufthavn med alle kunderne. Selvfølgelig skal de svenske vogne have en holdeplads der. De danske vogne får som tak for hjælpen lov at holde i Sturup Lufthavn, som så godt som ingen danskere kender eller bruger. Resultat: De danske taxier som en sjælden gang kommer Sverige har altså intet relevant sted at holde og vente på en dansk kunde som skal hjem og kører derfor tomme hjem HVER gang! Men hver gang de svenske vogne kører en kunde til Danmark er resultatet: Ingen tom vogn hjem!

Der må holde 15 svenske taxi i Kastrup Lufthavn, lige uden for udgangen hvor alle de potentielle svenske kunder kan se dem. Der kan holde 1 dansk taxi i Sturup Lufthavn, flere hundrede meter fra udgangen hvor overhovedet INGEN potentielle danske kunder kan se dem - og vi skal oven i købet betale 25 kroner i timen for at holde der! De svenske taxi i Sturup holder lige foran tæerne på kunderne ved udgangen. Sådan er den aftale strikket sammen. Er det mærkeligt vi ikke synes dette "samarbejde" mellem danske og svenske taxi er retfærdigt?

Af en eller anden grund mener det af Storkøbenhavns Taxinævns lønnede servicepersonale i Københavns Lufthavn i Kastrup, at alle kunder til Sverige skal anvises en svensk taxi. Politiet synes også det er en god ide. Når de svenske taxier holder ulovligt og spærrer tilkørslen til bl.a. de danske taxiers opmarchbåse sker der intet. Men holder danske taxier ulovligt, ja så flyver bøderne gennem luften.

Indtjeningen i den Storkøbenhavnske taxiverden er for chauffører FALDET med 3% fra 2005 til 2006, samtidig er gennemsnitslønnen i Danmark STEGET med tilsvarende 3%, altså en reallønnedgang på 6%. Det kan jo være hvad det være vil, men når vi stadig skal trækkes med den totale forskelsbehandling ude i lufthavnen er bægeret ved at være fyldt. Husk at alle danske (og svenske) taxichauffører er 100% provisionslønnede!

Flere kollegaer og organisationer har kontaktet både Trafikministeren, Storkøbenhavns Taxinævn og andre ansvarlige institutioner, men de siger alle samstemmende, at systemet med de svenske taxier i danmark er lavet for at styrke integrationen i Øresundsregionen! Hvis det er integration at lade ét hyrevognssystem stjæle kunder fra et andet, er der noget jeg ikke har forstået. Sverige er da ikke et u-land, eller er det? Integration ville være, at lade de danske vogne tage kunder op ved f.eks. Malmø´s Banegård og et par andre steder i midtbyen, hvor danskere færdes. Så ville der da i det mindste være en lille smule retfærdighed i det. Men det eneste helt rigtige ville stadigvæk være, at både danske OG svenske taxier fordufter tilbage til deres hjemlande efter endt tur over landegrænserne, ligesom ved den dansk/tyske grænse.

En anden detalje er, at vi alle via Svedan-samarbejdet fik aftalt en specielpris for kørsel over broen. Det skyldes, at kunden jo skal betale for at vognen kører hjem over broen uden kunder. De svenske kunder betaler også denne pris, men vognene tager bare en kunde med tilbage til Sverige hver gang og opkræver broafgiften en gang til. Mon de svenske kunder får det at vide........? 

Og gad vidst hvad de svenske kunder siger til, at 10-15% af alle deres taxier holder og glor herovre i Kastrup, istedet for at passe deres kunder hjemme i Sverige. I Sverige har de også perioder hvor der er lang ventetid på en taxi!

 

 

TAXAFINN  (Vognmand - Taxa 4X35) - 2007

 

 

HER KOMMER EN SUPPLERENDE ARTIKEL MIN KOLLEGA SØREN NICOLAISEN (TaxaMotor):

 

Den danske og den svenske trafikminister har nu opnået enighed om at lempe for de svenske taxiers ret til at køre med kunder i det Storkøbenhavnske område.

Før åbningen af Øresundsbroen fik den svenske trafikminister forhandlet sig frem til en aftale med forhenværende danske trafikminister Sonja Mikkelsen, angående svenske taxiers ret til hyresøgning i Kastrup lufthavn, en aftale som siden blev underskrevet af hendes efterfølger på posten Jakob Buksti.

Taxiaftalen åbnede mulighed for at danske taxier ville få adgang til at befordre passagerer til Sverige og til at optage passagerer på en særligt oprettet holdeplads i Sturup Lufthavn i Malmø. Danske taxier ville endvidere kunne optage passagerer på andre steder, hvis der er var indgået en kørselsaftale før ankomsten til Sverige. I aftale-udkastet var der lagt op til tilsvarende forhold for svenske taxier i København, og således at svenske taxier kunne optage passagerer på en særligt oprettet holdeplads i Københavns Lufthavn.

Sturup lufthavn er fortrinsvis en svensk indenrigslufthavn, hvor der kun yderst sjældent kommer danskere. Ydermere, så bliver danske taxichauffører der alligevel måtte ønske at benytte sig af retten til at søge hyre nægtet dette, og smidt hjem igen, af den lokale P-vagt.

Skulle vores Taxibetjente i lufthavnen få samme idé, ville der lyde et ramaskrig blandt de svenske chauffører!

Man var ved oprettelsen af aftalen udmærket klar over, at denne kunne betyde en underminering af det danske taxisystem, men dette lod man åbenbart hånt om. Af taxiaftalens ordlyd fremgår følgende:

Hvis det tillades, at svenske taxiudøvere kan optage passagerer i Danmark uden de nævnte begrænsninger, kan der ske en underminering af dels tilladelsessystemet, dels kravet om tilslutningspligt til bestillingskontorer - idet svenske taxiudøvere så frit kan køre i Danmark.

Indgåelse af aftalen medførte omfattende protester fra de danske taxiudøvere, der havde set frem til en kompensation for den nedgang i taxiture som togforbindelsen til Kastrup samt den stærkt reducerede, og nu helt forsvundne trafik fra flyvebådsterminalen i Havnegade, betød. Disse kunder sætter sig i dag i vid udstrækning i svenske taxier. Var det ikke bedre at de Danske myndigheder lod os få del i de ture?

I stedet fik vi øget konkurrence, på konkurrenceforvridende betingelser. At det faldt mere eller mindre sammen med 11. september, som betød en omsætningsnedgang i taxibranchen på 15-20 %, samt at Storkøbenhavns taxinævn omtrent samtidig besluttede at sende 200 vogne ekstra på gaden, uden dokumenteret stigning i kørselsmængden – tværtimod, gjorde kun ondt værre.

Vi har i tiden efter broens åbning set de svenske politikere gøre sig mere og mere gældende i deres kamp for svenske taxiers færden i København. I løbet af få måneder fik de svenske taxier endnu flere holdepladser i Kastrup, og kaperrækken blev fremrykket, så de havde en langt mere synlig position. Endvidere forsøgte ledelsen i Kastrup lufthavn at inddrage en hel vognrække mere, til svenske taxier. 

Dette medførte kraftige reaktioner fra de danske taxichauffører, der prompte vendte den tavle der angav hvor de svenske taxiers kaperrække skulle være. Tavlen vender den dag i dag den ”forkerte” vej, og det synes trods alt, at lufthavnen har valgt at passe lidt på, for at undgå direkte voldelige konfrontationer mellem danske og svenske taxichauffører.   Det skal i denne forbindelse siges, at der hver eneste morgen er pladsmangel for de danske taxier i lufthavnen, og at man for at betjene lufthavnens kunder, ofte må holde ulovligt, fordi der ikke er plads nok. Det er ikke rimeligt at lufthavnsmyndighederne i den grad favoriserer de svenske taxier, og lader os danskere risikere bøder, for at passe deres – og naturligvis – vores kunder.

Samtidig pålægger lufthavnsmyndighederne i Kastrup lufthavn, de af de danske taxivognmænd aflønnede taximedarbejdere at henvise kunder til svenske taxier. Det forekommer fuldkommen absurd  at danske taxivognmænd aflønner personale i lufthavnen for at vise vores kunder bort til udenlandske taxier!

Efter henvendelse til den nye trafikminister fik jeg som svar på min forespørgsel om at opsige taxiaftalen, at aftalen var indgået som led i en øget integration i Øresundregionen.

Man giver svenske taxier mulighed for at sikre sig returkørsel fra Kastrup lufthavn, muligheder man end ikke giver danske taxier fra f.eks Farum, Birkerød og Roskilde. Disse må pænt køre tomme hjem til de respektive byer, før de igen må tænde deres frilygte.

Skal Malmø være mere integreret med København, end f.eks. Birkerød, Hørsholm og Roskilde skal ?

Hvis Skåne stadig havde været en del af det danske kongerige, havde skåningene pænt måttet vende tomme hjem. Danmark er det eneste land i verden der giver taxier fra et andet land ret til at søge hyre! Jeg kan ikke finde nogen logik i dette her, og det tror jeg heller ikke trafikministeren kan, hvis han skal være helt ærlig.

I masser af år har der kørt tyske taxier i Schleswig-Holstein på den tyske side af grænsen, og danske taxier på den danske side. Her har man aldrig fået den idiotiske idé, at etablere holdepladser i hinandens respektive lande, men kører pænt hjem til sit hjemland, hvis man har fået en tur over grænsen, og det har aldrig været et problem der.

Nu bliver mulighederne for de svenske taxier endnu engang forbedret i kraft af en lempelse i den eksisterende taxiaftale. Den nye ændring medfører, at et svensk taxifirma i Malmø kan sende sin vogn fra holdepladsen i Kastrup, til en bestilling et andet sted i København.

Hvad dette kommer til at koste danske taxichauffører og vognmænd kan der kun gættes om, men et bud på cirka kr. 1.000,- om måneden pr. vogn er nok ikke helt ved siden af.

Sekretariatschefen i Storkøbenhavns taxinævn begrunder dette nye tiltag udfra miljømæssige årsager. Nuvel kan man spørge sig selv og Jørgen Kjær, om ikke det ville være bedre at sikre en retfærdig konkurrence, sådan at danske og svenske taxier havde lige konkurrence, og man indførte nogle bestemmelser der sikrede taxier på begge sider af sundet ret til ture hjem. Hvorfor skal de danske taxier køre tomme hjem over broen, mens sekretariatschef Jørgen Kjær vil lade de svenske taxier begunstiges udfra miljømæssige årsager. Mig bekendt er de svenske taxier ikke mindre forurenende end de danske, men det kan Jørgen Kjær måske gøre rede for ved en senere lejlighed.

Måske kan han ved samme lejlighed forklare, hvorfor det er mindre belastende for miljøet, at danske taxier kører tomme hjem fra Kastrup til Roskilde, end at svenske taxier kører tomme til Malmø.

Det er udtryk for dobbeltmoral, når Jørgen Kjær bruger miljøet i sin argumentation. At sende 200 ekstra forurenende taxier på gaden, med deraf følgende flere tomme kørte kilometer i de betrængte Københavnske gader er nok til en hel del mere belastning for miljøet, end hvorvidt det er svenske eller danske taxier der passerer Øresundsbroen.

Gennem de sidste år har de Københavnske taxivognmænd og chauffører oplevet en sådan arrogance og nedlandenhed fra taxinævnet, at man må rejse spørgsmålet om Storkøbenhavns taxinævn ikke burde have været medtaget i regeringens oplæg om nedlæggelse af overflødige råd og nævn.

I taxinævnet sidder en række Storkøbenhavnske borgmestre, som på nær en enkelt, intet har med faget at gøre til dagligt. Med udgangspunkt i de beslutninger der er udgået fra nævnet de seneste år, er det på tide at ændre radikalt på noget. Taxinævnet bør afskaffes, og erstattes af et udvalg bestående af såvel politikere, som vognmænd, chauffører, forbrugerorganisationer og fagforeninger med virkelig interesse og indsigt i branchen, i modsætning til nu, hvor nævnet består af et panel af ligeglade kommunalpolitiske smagsdommere, der egentlig kun sidder hvor de gør, fordi det er endnu et godt gnaveben.

Det ville også lune lidt, hvis vi snart fik en trafikminister der gad ofre lidt interesse på en branche, hvor konkurser, med deraf følgende menneskelige tragedier, er ved at blive dagligdag.

Taxivognmand

Søren H. Nicolaisen