OM ASKØ
Askø ligger i Smålandshavet, ca. 7 km nord for Lolland.

Askø er omkring 3 km bred og 2 km høj, hvis man må sige det sådan. Nord for Askø ligger Lilleø, som jo er ret lille. Den er kun en lille kilometer bred og vel små 500 meter på den anden led. Øernes samlede areal er 366 hektar.

Lilleø blev i 1914 forbundet til selve Askø med en 700 mter lang dæmning, som gennem årene er blevet gjort bredere. Senere blev dæmningen asfalteret. Den er dog stadig kun ensporet med vigeplads midt på dænmingen. Før Lilleø blev bebygget blev den brugt som græsningsareal for Askø´s kvægbestand.

Man kommer til Askø med færgen fra Bandholm, turen tager en halv time. Du kan læse mere om færgen og sejltider m.m.
HER.

Øerne er meget lave og er flere steder beskyttet mod havet med diger. Det flade areal Kirkevig syd for Askø Kirke blev inddæmmet sidst i 1800-tallet. Askø´s højeste punkt er 4 meter over havet! I 1858 blev øen på det nærmeste slået midt over af en voldsom stormflod.
Hovederhverv på øerne er frugtavl og landbrug. I starten 1970´erne besluttede man på grund af det voldsomt dalende folketal at udstykke omkring 250 sommerhusgrunde på den sydøstlige del af Askø.

Indtil kommunalreformen i 1970 var Askø og Lilleø en selvstænding kommune men blev ved reformen lagt ind under Maribo kommune. Udviklingen i Askø og Lilleø´s faste befolkningstal ser sådan ud:

1850:   238 sjæle
1950:   193 sjæle
1971:   125 sjæle
1989:     70 sjæle
Indtil 1988 havde Askø sin egen skole, hvor elever op til 3 klassetrin blev undervist af øens præst, de større klasser måtte tage turen til Maribo Borgerskole. Fra 1957 til 1988 var præste- og lærerembedet desuden slået sammen. Under diverse isvintre blev alle Askø-børn på øen dog undervist på øen. Lukningen af Askø Skole i 1988 skulle kun have haft midlertidig karakter, i tilfælde af stigende børnetal skulle den åbnes igen. Det er den som det ses idag endnu ikke blevet.....
Askø har sandsynligvis fået sit navn efter de mange asketræer som voksede på øen i fordums tid. Langt de fleste asketræer er idag væk fra øen, som er næsten totalt opdyrket med marker eller frugtplantager. Den kendte TV-kok Claus Meyer er iøvrigt så begejstret for kvaliteten af Askø´s afgrøder, at han har købt en frugtplantage, Vigmosegaard, på Lilleø. Askø er den mindste af de tre beboede øer i smålandshavet. Nordvest for Askø ligger Fejø og nord for øen ligger Femø. Der er links til disse øers (og gårdens) respektive (meget flotte) hjemmesider hvis du klikker på deres navne.

Askø Kirke er bygget i begyndelsen af 1200-tallet, du kan læse mere om kirken og dens historie
HER. Askø Kirke er speciel på grund af sin runde kirkegård. I Askø´s gamle Præstegård er der indrettet et lille lokalhistorisk museum som har åbent om sommeren hver torsdag og lørdag.

Indkøbsmulighederne på Askø er naturligvis meget begrænsede, øens eneste tilbageværende købmandshandel har levet en omtumlet tilværelse med flere forskellige ejere gennem de seneste 10 år. Der er dog heldigvis nu i 2008 kommet to nye initiativrige ejere til Askø Købmandshandel, som har fået gjort en masse ved butikken og endda startet et lille spisested på øen. Mere om Askø´s købmandshandel
HER.

Du kan læse meget mere om Askø´e historie på
Mie Lobedanz´s flotte side om hendes spændende barndom og opvækst på øen.


Mie har nu i foråret 2009 udgivet en spændende bog om sin opvækst på Askø, den kan købes på Askø Museum for kr. 75.

  

 


Til forsiden

setstats 1