Velkommen hos www.TAXAFINN.dk

 Jeg har den 3/9-03 tyv-sakset denne "nekrolog" fra min gode ven Sørens side www.taxinyt.dk :

 

Onsdag den  3. oktober 2003

 

Ryvang-Bilen konkurs

 

Med stor sorg må www.taxinyt.dk  konstatere at Ryvang-Bilen nu er gået konkurs.

 

Det er Københavnsk taxihistorie der skrives i dag , når den gamle Østerbro central i dag desværre må bukke under.

 

Gennem længere tid har Ryvang-Bilen døjet med store økonomiske vanskeligheder, hvilket afstedkom at mange vognmænd løbende er forsvundet fra centralen.

 I den sidste tid har der kun været 40 vogne tilmeldt centralen, og det har simpelthen ikke været nok til at skabe et sundt økonomisk fundament for en taxicentral.

 

Ryvang Bilen blev stiftet i 1914, under navnet "Lyngbyvejens Lillebilcentral", med kontor på hjørnet af Lyngbyvej og Rovsingsgade. Navnet Ryvang-Bilen opstod, da man i 1923 omlagde telefoncentralerne, og man derved fik centralen "Ryvang".

Så var Ryvang 18-18 født. Ryvang 18 18 blev i 1964 fusioneret med Vibensgård- Bilen, og blev ved den anledning omdannet til et aktieselskab, en beslutning der mange år senere skulle viste sig skæbnesvanger, da dette at være et aktieselskab nærmest umuliggjorde sammenlægni gmed andre taxiselkaber, der typisk er foreninger eller AmbA'er.

 

Gennem 1960'erne blev Ryvang-Bilen gentagne gange fusioneret, med centraler som f.eks. Nyboder Bilen og Charlottenlund Bilen og opnåede i 1980'erne nok sin største glansperiode med over 100 tilmeldte vogne under ledelse af Direktør Benny Vissing, der senere blev direktør i "Trafik".

 

I 90'erne forsøgte man sig med en fusion med vogne fra det tidligere Ballerup-taxa, med vognmand Per Bach-Poulsen i spidsen. Ryvang-Bilen i Omegnen blev dette tiltag kaldt. Dette navn blev dog senere slettet, men vognmand Bach-Poulsen var med i Ryvang-Bilen til det sidste.

 

Det var tæt på at Ryvang-Bilen i 1992 blev overtaget af TaxaMotor. Dette selskab havde givet tilsagn om at give aktionærerne kurs 500 for deres aktier. Der var imidlertid stærke kræfter der ønskede Ryvang-Bilen bibeholdt som et selvstændigt firma, og en lang række chauffører, vognmænd og centralpersonale opkøbte aktierne og bidrog dermed til den lille centrals fortsatte beståen.

 

Det var på et tidspunkt midt i halvfemserne, at onde tunger begyndte at tale om at den seneste teknologiske landvinding i Ryvang-Bilen var den dag der blev lagt elektrisk lys ind. Dette set i sammenligning med andre taxicentraler der indførte computere og GPS i deres vogne.

 

Men typisk for Ryvang-Bilen, så vendte man dette til sin egen fordel, og det var en stor ære at det netop var Ryvang-Bilens egne lokaler og faciliteter der faktisk var grundlaget for den berømmede TV-serie TAXA. 

 

Hele Ryvang-Bilens radiorum blev opbygget i TV-Byen som en tro kopi af den ægte vare, og man havde sågar en original kvindelig radiovagt til at lægge "speak" ind over introen til TV-serien, samtidig med at hun spillede en birolle i serien. Seriens radiorumsleder, Margrethe Koytu fik faktisk tjansen som ægte radiovagt i nogle dage på centralen, for at få det ind i blodet.

 

Ryvangen og Nord var måske nok den geografisk bedst tænkelige konstellation. Sidste år forsøgtes en egentlig sammenlægning med Nord-taxi. Denne gik imidlertid i vasken, grundet Ryvang-Bilens tidligere status af A/S, sammenholdt med Nord-taxi, som, er en forening. 

 

Men tiden gik, og  løb desværre fra den lille Østerbro-Central.

 

 

I dag var det så slut.

 

Kl. 10 her til formiddag blev det meddelt at centralen var gået konkurs. Indlejede vognmænd og aktionærer blev indkaldt til møde i K.A.S. kl. 11, og klokken 15.00 var det hele slut. Turene blev i dagens løb søgt afviklet af bl.a. Hovedstadens Taxa  og Nord Taxi.

 

Efter kl. 15 blev Ryvang-Bilens telefonlinjer automatisk omdirigeret til Nord Taxis central.

 

En epoke er slut, og Østerbro er nu uden sin lille stædige Persianer og Pekingesercentral.

 

Ryvangbilen gjorde hvad der var muligt, men med kun 40 indlejede vogne gik det bare ikke. Alle vognmænd blev fritstillet, men det forventes at de fleste fortsætter i den kommende fusionscentral mellem Nord Taxi og Lyngby-Holte.

 

Personligt betød Ryvang-Bilen meget for mig. Det var der jeg startede min karriere i denne tossede vanedannende branche. Jeg startede i 1988 som radiovagt, og har også kørt som chauffør i centralen. I en periode på 1½ år var jeg daglig leder af centralen (virkelighedens Margrethe Koytu om man vil), ligesom jeg tog initiativ til et personaleblad der blev læst langt uden for centralens egne rækker. Ryvang-Bilen har derfor været hjerteblod for mig, så det var trist at drikke gravøl med mine kolleger i dag,

 

Når jeg i dag som TaxaMotor mand siger mine kolleger, så er det fordi at mange af mine nuværende kolleger er forhenværende Ryvang-folk, og jeg tror at alle der nogensinde har arbejdet i Ryvang-Bilen har et hjerte der har banket for den, uanset hvilken central de i dag må køre for. En Ryvang-mand vil altid være en Ryvang-mand, sådan er det bare.

 

Ryvang-Bilen var ikke kun en taxicentral, det var en livsform, en livsform der desværre ikke længere er levedygtig i en barsk taxahverdag, med konkurser og nedgang som hverdagsrealitet.

 

 

 

Søren H. Nicolaisen - www.taxinyt.dk

 

 

 

 

 

 

Tilbage til TAXAFINNS hjemmeside