Velkommen hos www.TAXAFINN.dk

Fra min gode ven Søren´s flotte taxisider har jeg sakset følgende forklaring på forskellen mellem en "Taxi" og en "Taxa":

 

RING LIGE EFTER EN TAXA

Vi suser rundt i store flotte biler i det daglige, og bruger sikkert ordene taxi og taxa i flæng. Hvis ikke vi gør det, så gør vores kunder. "Ring lige efter en taxa". Taxachauffør eller Taxichauffør, hvad hedder det egentligt, og hvorfor gør det, det?

 

LEKSIKALT

Rent sprogligt er der ingen forskel om vi bruger det ene eller det andet ord. Såvel vores kunder, os selv, som de politikere der lovgiver på området anvender ordene i flæng.

I Politikens retskrivningsordbog fra 1996 defineres en taxa og taxi som "bil med chauffør som mod betaling kører passagerer hen hvor de ønsker det". Som synonym nævnes Hyrevogn.

Det er ifølge retskrivningsordbogen helt korrekt at anvende begge ord.

 

MEN DER ER ALTSÅ FORSKEL

Indenfor taxibranchen betragtes en taxi som en type transport, der adskiller sig fra f.eks. bus og tog, mens Taxa, som iøvrigt skal skrives med stort, er varemærke. I Dansk Taxi Forbund er det vedtaget at kun indehavere af hyrevognsbevillinger må anvende ordet Taxa, i forbindelse med firmanavnet. Det eneste firma der af DTF har fået lov at anvende ordet Taxa, uden at være en hyrevognsforretning, er Danmarks Radio, i forbindelse med Tv-serien KRONE TAXA.

Er et hyrevognsfirma ikke medlem af DTF, må de ikke anvende ordet Taxa, men naturligvis gerne taxi.

 

MEN PÅ TOPLYGTEN STÅR DER TAXI.

Ja, og det er et krav fra Trafikministeriet, fordi taxi er et internationalt kendt ord, så også vores udenlandske kunder ved at dette er en hyrevogn.

 

DE GODE GAMLE DAGE

I de gode gamle dage, da mænd var mænd, og taxier var hestetrukne, hed en sådan droske der havde et taksameter installeret, naturligvis en taxameterdroske. Den første af sin slags kørte rundt i Københavns gader i 1897. Herefter skulle det ikke være nødvendigt at føre ulidelige diskussioner med droskekusken, om hvad det nu skulle koste, det stod på taxametret.

Københavns første motoriserede automobildroske kom på gaden i 1902. Dette er dog ikke helt korrekt, da den faktisk kun måtte køre på Frederiksberg. De kan læses, at Københavnernes nye dille var at tage sporvognen ud til Frederiksberg, for at opsnuse, og tage vidunderet i nærmere øjesyn - Og måske endda leje det til timekørsel i det Frederiksbergske.

Først i 1908 blev den første bevilling til taxikørsel givet til Grosserer Harboe, som lod denne bygge aaf Dansk Automobil- og Cyklefabrik. Drosken blev anvist holdeplads udenfor Tivoli, og prisen skulle være den samme som for en almindelig hestetrukken af slagsen.

 

MEN EN TAXAMETERDROSKE BLEV TIL EN TAXI.

I folkemunde var det for knudret at sige taxameterdroske, og ordene taxi og taxa blev indarbejdet i det danske sprog. Iøvrigt stavede man ordene med ks, i stedet for X. Taksi og Taksa.  Den korte form af taksameterdroske (taxa)  kunne første gang læses i Politiken den 13. november 1929.

Siden midt i 40'erne har staveformen med "x", dog fortrængt den gamle staveform. Ordet Taxi er første gang registreret i Politiken den. 18. august 1945.

 

ORDETS OPRINDELSE.

Ordet taxameterdroske har vi fået fra tysk. Det skal dog nævnes, at ordet droske er endnu ældre, og har sin rod i russisk Droschke. Den korte form - taxi - har vi fra engelsk og fransk.

Ordet taxa stammer fra middelalderlatin, og betyder "at vurdere". Ordet kender vi også fra f.eks. taksator, taksere.  "Meter" betyder "måler", ligesom det kendes fra f.eks. termometer og barometer.

Ordet "taxa" kan dog spores endnu længere tilbage, til oldgræsk i betydningen "istandsætning, disposition, skat, takst.

Vi har altså ordene "taxi" og "taxa" fra græsk.

 

HVAD SIGER LOVEN

Ifølge loven om taxikørsel med tilhørende bekendtgørelser, er der ingen tvivl. Der er kun 4 ting der hedder taxa med "a" til slut.

Det er:

I alle andre sammenhænge (Udover krone-taxa) hedder det Taxi, med "i".